Hopp til innholdet

Synstolking

Synstolking er verbale beskrivelser av det som foregår i omgivelsene. Formålet med synstolking er å gi en person med synsvansker informasjon som seende mottar gjennom synssansen. Personer som mottar god synstolking, har større forutsetninger for å danne seg et korrekt inntrykk av situasjoner og for å ta opplyste og selvstendige valg.

Synstolking benyttes i ulike sammenhenger:
  • For å skape oversikt over omgivelser (ute og inne)
  • For å beskrive ulike aktiviteter eller kommunikasjon
  • For å beskrive visuelle elementer på lerret, skjerm eller scene.

I noen sammenhenger vil det være naturlig med detaljert synstolking, for eksempel beskrivelse av ansiktsuttrykk eller reaksjonsmønster hos mennesker man samhandler med. Andre ganger er det mer passende at formålet med synstolkingen er å danne et helhetsinntrykk eller å gi oversikt, for eksempel over hvor i skolegården medelever befinner seg eller hvor ulike aktiviteter foregår.

Video: Eksempel på synstolking – Portretter

God synstolking innebærer for de fleste at beskrivelsene er nøytrale og konkrete. For å sørge for at mottakeren av synstolkingen forstår budskapet riktig, er det viktig å bruke begreper mottakeren antakelig har referanse til.

Skal du beskrive størrelsen på et objekt, kan et godt tips være å sammenligne med en gjenstand som er kjent for mottakeren. Presise beskrivelser av avstand (målt i meter) og av retning (høyre, venstre, opp, ned, foran, bak) er ofte gode utgangspunkt for meningsfull synstolking. Når du beskriver retning eller et rom, er det viktig at du tar utgangspunkt i posisjonen til mottakeren. Mengden informasjon må tilpasses situasjonen dere befinner dere i. Det er ikke nødvendig å beskrive alt, prøv å plukk ut de mest sentrale elementene. Synstolking skal være et supplement til, og ikke en erstatning for, auditiv informasjon. Synstolking skal heller ikke være et hinder for samhandling eller utførelse av aktivitet.

Video: Synstolking av rom –  Eksempel 1

Gi målrettet synstolking etter behov.
Det er ikke nødvendig å beskrive alt i omgivelsene.
Informasjonen i dette eksempelet kan gjerne fordeles.

Synstolkingen «Beskrivelse av kantine» inneholder mye informasjon. Det kan være svært krevende å oppfatte, ta til seg og bearbeide en slik mengde med opplysninger. Forskning viser at vår kapasitet til å huske begrenser seg til omtrent 5 – 9 informasjonsenheter før vi må stoppe opp for å repetere det vi har lært.

I eksempel 2 hører du et lydklipp. I løpet av lydklippet vil du få fem spørsmål. Dette er ment for å synliggjøre hvor mye informasjon en blind eller sterkt svaksynt må lagre i hukommelsen for å gjenkalle opplysningene som gis av synstolken.  

Videooppgave: Synstolking av rom –  Eksempel 2

Det er ofte individuelt hva mottakeren ønsker informasjon om, og hvor detaljerte beskrivelser vedkommende ønsker. Dersom du er i relasjon til en person du ofte synstolker for, kan en god dialog om synstolkingens form og innhold være en fordel for å skape en god opplevelse for begge parter.