Hopp til innholdet

Musikk

Musikk er en sentral del i kulturen, som en opplevelse eller et uttrykk. Et musikalsk uttrykk kan være både felles og personlig. Barns første møter med musikk er i hjemmet og i barnehagen. På skolen møter man musikk innenfor mer strukturerte opplæringsrammer.

Musikk som felles opplevelse

Det å skape og utøve musikk krever samarbeid både mellommenneskelig og musikalsk, og det utfordrer våre kreative sider. Musikk handler om opplevelser. Et samspill kan dermed være vellykket på to ulike plan, sosialt og- eller musikalsk.

Vi møter musikken på mange arenaer i dagliglivet; som fag i skolen, hobby, lidenskap eller yrke. Musikk stiller ikke store krav til synsfunksjon og er dermed en aktivitet hvor personer med synsvansker kan uttrykke seg på lik linje med andre. Det er viktig at det praktiske rundt de musikalske aktivitetene og opplæringen blir lagt til rette slik at den fremmer deltakelse for alle.

En lærer har gitt oss noen innsiktsfulle erfaringer om hvordan disse rammene kan inkludere elever med synsvansker. En rektor og en inspektør deler noen eksempler fra en folkehøyskole. Dette kan overføres til andre arenaer der vi møter musikk i hverdagen.

Video: Samarbeid

Video: Personlige egenskaper

Musikkopplæring i skolen

Tilrettelegging øker deltakelsen

Et musikkrom er gjerne fylt opp med mange ulike instrumenter. Disse instrumentene kan for eksempel fordeles ut fra soner (gitarer på et sted, bassgitarer på et annet, osv.). Dette bidrar til å holde god orden, og elevene slipper i større grad å bekymre seg for å snuble i ledninger, lete på feil sted, osv. Dette bidrar til at både elever og lærere kan bruke mest mulig energi på selve opplæringen og utøvelsen.

For elever med synsvansker kan det oppleves særlig forstyrrende hvis andre spiller på instrumentet sitt samtidig som læreren gir en beskjed. Tydelige rammer og forventninger til musikktimen er derfor viktig.

Video: God orden

Video: Tydelige rammer

Forberedelse gir oversikt

Noen fellesaktiviteter, som dans, kan oppleves kaotiske for elever med synsvansker hvis han eller hun ikke er tilstrekkelig forberedt på hva som skal skje. Gjennomgang med lærer i mindre grupper på forhånd kan bidra til oversikt og mestringsfølelse. Et godt utgangspunkt kan være å benytte 2-14-timer til denne forberedelsen.

Video: Medelev som læringspartner

Åpenhet skaper trygghet

Elever med synsvansker må trygges på at de kan stille spørsmål ved intrikate fingersettinger og håndstillinger som kan være vanskelig å få med seg. Lærers tilstedeværelse blir viktig for at eleven skal kunne delta på lik linje med medelevene. Utførelsen kan også forklares gjennom håndledning og baning av bevegelser.

Bildet er markert med 1 (baning av beveglser) og 2 (håndledning). Gitarlæreren står bak eleven som sitter med gitaren. Gitarlæreren viser grep med venstre hånd (2), og slår på strengene med høyre (1). Eleven har sine hender over lærerens hender for å kjenne hvordan grep og slag på strengene skal være.
1: Baning av bevegelser. 2: Håndledning.

Video: Be om hjelp

Livet på folkehøyskole

Synsvansker gir åpenbare utfordringer i dagliglivet, men er ikke den definerende faktoren ved en person. Elever på folkehøyskole har ofte søkt seg dit på grunnlag av interesser og hobbyer. Dermed vil en gjerne møte medelever med tilsvarende fokus, noe som i seg selv er et godt utgangspunkt for utvikling av gode sosiale og faglige relasjoner. Dette kan gi grobunn for nære relasjoner som kan vare livet ut. Forskjeller blant elevene er berikende for hele skolemiljøet.

Video: Inkludering