Hopp til innholdet

«Innsikt» er ei nettside for alle som i hjem, barnehage, skole, fritid eller arbeid møter barn, unge og voksne med svekket syn eller blindhet. Målsettingen er å presentere informasjon om – og konsekvenser av – synstap.

Video: En liten smakebit

Innholdet på nettsiden er styrt av det blinde og svaksynte, deres foreldre og fagpersoner har ansett som spesielt viktig i ulike faser av livet. Ved hjelp av lyd, tekst, filmer og illustrasjoner viser vi problemstillinger og løsninger som kan gi rom for refleksjon. Forslagene er på ingen måte å anse som en fasit, men må betraktes som innspill som du kan ta stilling til.

Navigasjonsmenyen øverst på sida er inngang til ulike temaer. Overskriftene er ment å lede leserne til den informasjonen de søker.

De svaksynte og blinde personene du møter i noen av videoene, trekker fram flere viktige forhold. De ber om å bli møtt som den de er, ikke som synshemmet, men som personer med egne interesser og behov. De vil bli hørt og ha en stemme i planleggingen og utformingen av de aktivitetene de selv skal delta i. Om de selv ikke kan formidle dette, kan andre som kjenner dem godt, være til hjelp for å gi en presentasjon av personen og de ønskene vedkommende har for livet.

Video: Portretter (synstolket)

Video: Portretter

Nettsiden har ikke som mål å gi et helhetlig bilde. Utfyllende informasjon kan hentes gjennom litteratur eller på andre nettsteder, som Norges blindeforbund eller Statped.